PGNiG

PGNiG Upstream Norway jako pierwsza spółka z naszego kraju otrzymała właśnie zgodę na wykonanie odwiertu na Morzu Norweskim w roli operatora. Tym samym firma weszła do relatywnie wąskiego grona podmiotów o kompetencjach z zakresu tzw. offshore drilling na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - mówi w wywiadzie Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG. >>>>   

Victoria Dom

Victoria Dom zakontraktowała 588 lokali narastająco od początku roku wobec 533 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 10,3% r/r, podała spółka. W samym sierpniu warszawski deweloper sprzedał 110 mieszkań, co oznacza niemal podwojenie wyniku z analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartość zakontraktowanych lokali była o 18% wyższa niż rok wcześniej. Zarząd podtrzymuje tegoroczne założenia sprzedaży na poziomie około 1 000 mieszkań.

LPP

LPP odnotowało 206,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 173,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Celem grupy LPP na koniec tego roku jest zwiększenie liczby sklepów o 2% r/r do 1 773 oraz powierzchni handlowej o 10,5% r/r do 1 105,2 tys. m2, jak również uzyskanie marży w przedziale 54-55%, podała spółka. Grupa celuje też w utrzymanie dwucyfrowych wzrostów sprzedaży. Wydatki inwestycyjne mają w tym roku wynieść ok. 590 mln zł. >>>> 

LPP zakłada, że będzie zwiększać wydatki inwestycyjne po ok. 100 mln zł rocznie, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. >>>> 

LPP planuje otworzyć swój pierwszy sklep w Słowenii za dwa dni, a w październiku - w Kazachstanie, zapowiedział wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. W przyszłym roku planowane jest wejście na rynki Bośni i Hercegowinie i Finlandii.>>>> 

LPP podtrzymuje, że celem spółki jest osiągnięcie do 2021 r. 20% przychodów z e-commerce, a w tym roku oczekuje, że powinna ona przekroczyć 9%, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Liczba krajów, w których działa e-commerce ma wzrosnąć z 17 w tym roku do 35 w 2019 r. >>>> 

Altus TFI

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - spółka zależna Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) - otrzymała zawiadomienie o wypowiedzeniu przez Norges Bank Investment Management umowy z 30 września 2009 r. na zarządzanie portfelem inwestycyjnym, podało Altus TFI. >>>>  

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych otrzymało od Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oświadczenie o odstąpieniu od planu połączenia Altus TFI oraz Esaliens TFI, który został uzgodniony przez zarządy obydwu towarzystw 31 lipca 2018 r., podał Altus. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

MCI Capital

MCI odnotowało 3,77 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 36,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PEManagers

Private Equity Managers (PEManagers), zarządzający funduszami z Grupy MCI, rozpoczął prace nad powstaniem nowego funduszu na zasadach "commitment", którego wartość aktywów pod zarządzaniem może osiągnąć do 500 mln euro, podała spółka. >>>>  

Quercus TFI

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 3 459,9 mln zł na koniec sierpnia br., podała spółka. Na koniec lipca br. było to 3 505,8 mln zł mln zł. >>>>  

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

ZUE

ZUE podpisało z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie umowę na wykonanie robót dla zadania pn. "Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej", podała spółka. Wartość umowy wynosi 62,6 mln zł netto (77 mln zł brutto). Termin realizacji zadania wynosi 12 miesięcy. >>>> 

Boryszew

Grupa Boryszew zrealizuje w roku nakłady inwestycyjne o ok. 100 mln zł niższe od pierwotnie planowanych 300 mln zł - głównie ze względu na modyfikację harmonogramu inwestycji w Koninie, spowodowaną wysokimi cenami prac budowlanych, wynika z wypowiedzi p.o. prezesa Piotra Szeligi. >>>> 

Boryszew jest otwarty na akwizycje podmiotów branżowych, ale obecnie nie prowadzi żadnych "twardych" rozmów na ten temat, poinformował p.o. prezesa Boryszewa Piotr Szeliga. >>>> 

Pharmena

Pharmena przeprowadziła proces prezentacji i rozmów z przemysłem farmaceutycznym dot. dalszej komercjalizacji projektu leku 1-MNA w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby oraz w tętniczym nadciśnieniu płucnym, podała spółka. W efekcie spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu i kontynuowaniu badań w dwóch wskazaniach. >>>> 

Bank Pekao

Bank Pekao podpisał z firmą Microsoft porozumienie o strategicznym partnerstwie, poinformował prezes banku Michał Krupiński. Może ono zaowocować m.in. nowymi produktami w ofercie Pekao. >>>>  

1C Entertainment

1C Entertainment złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną, podała spółka. 1C Entertainment chce wejść na GPW jeszcze w tym roku. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje  

Auto Partner

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 101,41 mln zł w sierpniu br., co oznacza wzrost o 27,38% r/r, podała spółka. >>>> 

Comarch 

Portfel zamówień Comarchu jest "mocno wyżej" w ujęciu r/r, a ok. 20-proc. dynamika wzrostu przychodów z I półrocza może zostać utrzymana w całym roku, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Konrada Tarańskiego. >>>> 

Echo Investment

Grupa Echo Investment zawarła 40 przedwstępnych umów sprzedaży mieszkań w sierpniu wobec 117 rok wcześniej, podała spółka. W tym samym okresie przekazano klientom 111 mieszkań wobec 123 rok wcześniej. Echo podało w komunikacie, że narastająco od początku 2018 roku grupa zawarła 655 umów w porównaniu do 756 umów zawartych w analogicznym okresie 2017 r.    

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w sierpniu 2018 r. wyniosły około 59,7 mln zł i były wyższe o około 12,7% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-sierpień 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 476 mln zł i była wyższa o ok. 15%. >>>> 

Wittchen 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 19,8 mln zł w sierpniu 2018 r. i były wyższe o 10% w skali roku, poinformowała spółka. >>>>  

Qumak 

Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji łącznie 234,7 mln akcji serii M i N przede wszystkim w związku z połączeniem z Euvic, podała spółka w uchwałach. >>>> 

Budimex

Budimex zakłada, że ten rok i następny będą trudne, a od końca 2019 roku spółka powinna powrócić do "krzywej wzrostowej", poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>>  

WP Holding

WP Holding nabyła pozostałe 14% udziałów w spółce Domodi. Wartość transakcji wyniosła 33,4 mln zł. WP stała się jedynym właścicielem Domodi, podała spółka. >>>>