Przychody Vistula Group wzrosły o ok. 12,7% r: r do ok. 59,7 mln zł w sierpniuWarszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w sierpniu 2018 r. wyniosły około 59,7 mln zł i były wyższe o około 12,7% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-sierpień 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 476 mln zł i była wyższa o ok. 15%.

"Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w sierpniu 2018 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 31,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2017 roku o około 13,0%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-sierpień 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 265,6 mln zł i była wyższa o około 12,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) - wyniosły około 25,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2017 roku o około 18,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-sierpień 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 183,2 mln zł i była wyższa o około 19,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w sierpniu 2018 roku przez grupę kapitałową spółki wyniosła około 51,2 % i była wyższa od marży osiągniętej w sierpniu 2017 roku o około 1,4 pkt proc. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-sierpień 2018 wyniosła około 50,1% i była niższa o 0,9 pkt proc. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano także.

Spółka podała też, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec sierpnia 2018 roku wyniosła 34,2 tys. m2 i była wyższa o 8,7% r/r.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ok. 685,9 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)