Impel miało 9,42 mln zł zysku netto, 46,04 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.


Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Impel odnotował 9,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 6,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 21,23 mln zł wobec 20,62 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 46,04 mln zł i spadł o 0,2% r/r.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (bez dotacji) sięgnęły 1 047,76 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 1 103,58 mln zł rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży usług (produktów), materiałów i towarów w I półroczu 2018 roku wyniosły 1 047 759 tys. zł, co oznacza ich spadek o 55 822 tys. zł, tj. o 5,1% w stosunku do I półrocza roku 2017. Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w I półroczu 2018 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 733 371 tys. zł, co stanowi ich spadek o 66 343 tys. zł, tj. o 8,3% w stosunku do I półrocza 2017 roku. Obniżenie wynika m.in. z selektywnego podejścia do pozyskania nowych kontraktów oraz rezygnacji z kontraktów nierentownych. Produkty tego segmentu cechuje duży udział kosztów pracy w kosztach ogółem" - czytamy w raporcie.
Segment Industrial Services uzyskał przychody na poziomie 139 209 tys. zł, co stanowi wzrost o 13,3%. Wynika on przede wszystkim z rozwijania oferty w zakresie realizacji wysoko specjalizowanych usług, w skład których wchodzą przede wszystkim: usługi czyszczenia przemysłowego, zintegrowana obsługa nieruchomości oraz produkcja i montaż elementów oznakowania obiektów (rebranding), podano także.
"Segment Digital Services and Business Process Outsourcing uzyskał przychody na poziomie 175 179 tys. zł, co stanowi ich spadek o 3,2%. Obniżenie sprzedaży wynika głównie z dodatkowej sprzedaży jednorazowej w I kwartale 2017 roku" - czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 11,44 mln zł wobec 17,99 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.
(ISBnews)