Dekpol ma umowę na generalne wykonawstwo obiektu w miejscowości LinowiecWarszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Dekpol zawarł umowę, na mocy której GRI, generalny realizator inwestycji, powierzył spółce zaprojektowanie i wybudowanie obiektu produkcyjno-magazynowego wraz z budynkiem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną o łącznej powierzchni zabudowy ok. 6 300 m2 oraz placów utwardzonych i dróg dojazdowych o powierzchni 6 000 m2 w miejscowości Linowiec, podał Dekpol.

Ukończenie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych zostało przewidziane do końca maja 2019 r., podano.

"W przypadku nieprzekazania spółce przez GRI do dnia 21 września 2018 r. pisemnego potwierdzenia zaakceptowania przez inwestora ww. inwestycji sposobu i warunków wykonania robót przez spółkę umowa ulega rozwiązaniu bez prawa żądania przez którąkolwiek ze stron zapłaty kar umownych, jak i odstępnego" - czytamy w komunikacie.

Wartość umowy w odniesieniu do skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej Dekpol na koniec 2017 r. wynosi ok. 2% (w odniesieniu do skonsolidowanych przychodów za rok 2016 było to ok. 4%), podano również.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)