Monnari Trade: Negocjacje ws. Simple CP powinny być kontynuowane


Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Negocjacje w kwestii nabycia akcji Simple Creative Products (Simple CP) oraz zabezpieczenia należności Miss Class powinny być kontynuowane, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron, podało Monnari Trade.
"Spółka Miss Class Sp. z o.o., spółka zależna od Monnari Trade S.A. zawarła w dniu 9 marca b.r. umowę obejmującą zakup kolekcji od Simple Creative Products S.A., mając na uwadze trudną sytuację ww. spółki. Umowa wygasła w dniu 31 maja br. Od tej daty były prowadzone rozmowy z zarządem Gino Rossi S.A. w sprawie rozliczenia ww. umowy lub jej zabezpieczenia. Mimo braku konstruktywnej odpowiedzi w ww. sprawie, Miss Class Sp. z o.o. zawarła w lipcu b.r. kolejną umowę o zakup kolekcji pod marką Simple, tym jednak razem z zabezpieczeniem udzielonym przez właściciela Simple Creative Products S.A. – Gino Rossi S.A." - czytamy w komunikacie.
Według oceny zarządu Monnari Trade, nastąpiło naruszenie umowy i obyczajów kupieckich polegających na tym, że Simple Creative Products nie wykonało swojego zobowiązania zawartego w umowie z 9 marca br., a także, wraz z Gino Rossi, mimo wielu próśb i negocjacji ze strony Monnari Trade nie zwróciło należnych kwot lub nie zabezpieczyło tej wierzytelności, podano również.
"Zarząd Monnari Trade S.A., mając nadzieję na pozytywne zakończenie negocjacji z Bankiem PKO BP S.A. oraz Gino Rossi S.A., ufał, że ww. kwestia znajdzie pozytywne rozwiązanie. W dniu wczorajszym na spotkaniu w Łodzi zarząd Gino Rossi S.A. odmówił rozwiązania kwestii zadłużenia Simple Creative Products S.A., wycofując się ze swojego wcześniejszego stanowiska uzgodnionego z Monnari Trade S.A., jednocześnie wskazując, że jest to od tego momentu problem Monnari Trade S.A., niezależnie, czy dojdzie do przejęcia, czy też negocjacje zakończą się niepowodzeniem" - czytamy dalej.
Podkreślenia wymaga okoliczność, iż negocjacje nabycia akcji Simple Creative Products przedłużają się z przyczyn niezależnych od Monnari Trade, a ponadto warunki sfinalizowania tej transakcji wskazane przez Monnari Trade nie zostały do tej pory spełnione. Powoduje to, że Monnari Trade nie ma pewności, czy do tej transakcji dojdzie i w jakim czasie, podano także.
Mając na uwadze bezpieczeństwo powierzonych środków oraz konieczność uniknięcia szkody, zarząd spółki zależnej od Monnari Trade podjął decyzję o zajęciu komorniczym rachunku bankowego spółki Simple Creative Products na kwotę 6 mln zł. Zdanie ostatnie przedmiotowego raportu zawierające informację, że zarząd Gino Rossi jest w sporym zaskoczeniu, nie polega na prawdzie, ponieważ przedmiotowa sprawa jest dyskutowana od końca maja br., czego dowodem jest prowadzona korespondencja oraz rozmowy, podsumowano.
Wczoraj Gino Rossi poinformowało, że otrzymało informację o dokonaniu przez spółkę zależną od Monnari Trade - Miss Class zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products na kwotę 6 mln zł. W ocenie PKO Banku Polskiego, egzekucja prowadzona przez Miss Class "w znaczący sposób" ogranicza szanse na finalizację transakcji nabycia spółki Simple przez Monnari Trade oraz podważa dotychczasowe ustalenia poczynione w ramach negocjacji. Bank oczekuje wycofania zajęcia komorniczego w terminie do 6 września do godz. 9 rano. Gino Rossi podało wczoraj, że działania Monnari Trade są dla spółki "sporym zaskoczeniem" w świetle dotychczas prowadzonych negocjacji oraz poczynionych ustaleń.
W połowie lipca Monnari Trade podjęło decyzje o złożeniu skorygowanej oferty dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products przez Monnari Trade lub podmiot w 100% zależny od Monnari od Gino Rossi. Proponowana przez Monnari Trade cena 100% akcji Simple to 12 mln zł.
Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147 mln zł w 2017 r.
Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.
(ISBnews)