Atlas Estates miało 3,88 mln euro zysku netto, 9,11 mln euro EBIT w I poł. 2018Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Atlas Estates odnotowało 3,88 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,67 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,11 mln euro wobec 1,25 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,84 mln euro w I poł. 2018 r. wobec 15,22 mln euro rok wcześniej.

"W pierwszej połowie 2018 r. Grupa sfinalizowała sprzedaż 103 apartamentów w ramach drugiego etapu inwestycji Apartamenty przy Krasińskiego w Warszawie, realizując zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 3,7 mln euro. Do dnia 30 czerwca 2018 r. w ramach umów sprzedaży i przedsprzedaży nabywców znalazło 99% apartamentów" - czytamy w raporcie.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. podstawowa wartość aktywów netto grupy wynosiła 89 mln euro.

„Na wzrost podstawowej wartości aktywów netto o 3,9 mln euro (tj. o 5%) w stosunku do poziomu 85,1 mln euro odnotowanego na dzień 31 grudnia 2017 r. złożyły się przede wszystkim następujące czynniki: - wyższa o 4,9 mln euro wycena hotelu Hilton na 30 czerwca 2018 r.,
- amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (odpis za rok w kwocie 1,1 mln euro dokonany w pierwszej połowie 2018 r.).
Po pierwszym półroczu zakończonym 30 czerwca 2018 r. zysk po opodatkowaniu wyniósł 3,9 mln euro wobec zysku netto w wysokości 0,7 mln euro odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Na tak istotną poprawę wyniku złożyły się przede wszystkim:
- zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 3,7 mln euro, o którym mowa powyżej, zrealizowany w związku z zakończeniem w pierwszej połowie 2018 r. sprzedaży w ramach drugiego etapu inwestycji Apartamenty przy Krasińskiego w Warszawie;
- zmiana wyceny nieruchomości inwestycyjnej (Atlas Tower, poprzednia nazwa: Millennium Plaza) ze spadku jej wartości wynoszącym 4,3 mln euro w I poł. 2017 r., do wzrostu jej wartości wynoszącym 2,5 mln euro odnotowanego w I poł. 2018 r., częściowo zniwelowana przez:
- zmiany poziomu różnic kursowych z zysku w kwocie 2,9 mln euro w I poł. 2017 r. na stratę w kwocie 1,9 mln euro w I poł. 2018 r., głównie za sprawą umocnienia się walut krajowych w I poł. 2017 r. wobec 5-procentowego spadku kursu PLN i 6-procentowego obniżenia kursu HUF w I poł. 2018 r." - czytamy dalej.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.

(ISBnews)