Master Pharm miał 3,67 mln zł zysku netto, 4,98 mln zł zysku EBIT w Ip. 2018Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Master Pharm odnotował 3,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 1,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,98 mln zł wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,62 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 25,24 mln zł rok wcześniej.

Wzrost przychodów i wyników jest przede wszystkim rezultatem zwiększenia portfela zamówień, zamówień składanych przez nowych klientów oraz wyższych przychodów generowanych przez największego klienta. Drugim czynnikiem pozytywnie wpływającym na wynik tak grupy, jak i emitenta przy rosnących przychodach jest wyhamowanie dynamiki wzrostu kosztów, wskazywano przy wstępnych wynikach.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 6,05 mln zł wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)