MPiT obniżył prognozę eksportu do ok. 219 mld euro w 2018, co oznacza 6% wzrostuWarszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Eksport polskich towarów wzrośnie w tym roku ok. 6% do ok. 219 mld euro, zaś import - o ok. 7,5% do ok. 221,5 mld euro, prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Deficyt obrotów towarami wyniesie 2,5 mld euro.

"Biorąc pod uwagę powyższe, w tym szczególnie pogorszenie perspektyw dla koniunktury gospodarczej dla strefy euro i światowego handlu, zasadna wydaje się nieznaczna korekta in minus naszych wcześniejszych prognoz handlu zagranicznego na rok 2018 r. Tym samym, oczekujemy, że w roku 2018:

- eksport towarów wzrośnie o ok. 6% (do ok. 219 mld euro),

- import towarów wzrośnie o ok. 7,5% (do ok. 221,5 mld euro),

- deficyt obrotów towarami wyniesie 2,5 mld euro" - czytamy w aktualizacji danych resortu.

"Należy tutaj podkreślić, że te projekcje obarczone są pewnym marginesem niepewności i będą w znaczącej części determinowane rozwojem stosunków na linii USA-Chiny, USA-UE oraz postępami negocjacji w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE" - czytamy dalej

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w połowie sierpnia br., że eksport wzrósł o 5,7% r/r do 107,6 mld euro w okresie styczeń-czerwiec 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 7,9% r/r do 108,8 mld euro. Ujemne saldo wyniosło 1,2 mld euro wobec 1 mld euro nadwyżki w tym samym okresie ub.r.

Na początku sierpnia, w związku z publikacją przez GUS ostatecznych danych za 2017 rok, MPiT podał, że zmienił prognozowy wartości obrotów towarowych na 2018 rok wobec pierwotnie zakładanego wzrostu eksportu na poziomie 7%, a importu 8,5%. Wówczas prognozował eksport na poziomie ok. 221,1 mld euro, a import - ok. 223,6 mld euro.

(ISBnews)