\Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Aplisens odnotował 7,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 6,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,8 mln zł wobec 7,81 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 12,22 mln zł wobec 11,2 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,75 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 46,24 mln zł rok wcześniej.
"Odnotowany wzrost na przychodach grupy jest efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży eksportowej – wzrost o 7,8% względem I połowy 2017 roku" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 7,16 mln zł wobec 6,46 mln zł zysku rok wcześniej.
Sprzedaż eksportowa w I półroczu 2018 roku stanowiła 69,7% sprzedaży ogółem grupy.
Największą dynamiką wzrostu odznaczył się rynek Unii Europejskiej, gdzie przychody wyniosły 11,8 mln zł (+18,8% r/r). Sprzedaż na terenie dawnej WNP osiągnęła poziom 19,5 mln zł (+10,8% r/r). Przychody z rynku krajowego pozostały na zbliżonym poziomie, tj. 14,7 mln zł (+0,5% r/r).
"W Europie największymi wzrostami odznaczają się kraje skandynawskie, ale także Rumunia. Jednak najbardziej znaczącym kierunkiem pozostają Niemcy. Zakładane w strategii 14% wzrostu na rynku UE, wydaje się niezagrożone, a nawet istnieje szansa na lekkie przekroczenie tej wartości. Spowolnienie dynamiki na rynku dawnej WNP to wpływ m.in. sankcji gospodarczych nakładanych na Rosję i słabnącego rubla, ale myślę, że III kwartał powinien być lepszy. Nadal zakładamy, że w wynikach za cały 2018 rok Wschód odznaczy się 10% wzrostem. Natomiast w Polsce nadal odczuwamy spowolnienie inwestycji w energetyce, stąd zbliżona wartość tegorocznych wyników do tych z ubiegłego roku. Należy pamiętać, że sezonowo drugie półrocze jest lepsze od pierwszego, pozostajemy więc dobrej myśli" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.
W pierwszej połowie 2018 roku inwestycje wyniosły 7,1 mln zł. Do końca roku spółka zamierza przeznaczyć na ten cel około 20 mln zł. Aplisens angażował środki m.in. w nowe maszyny i urządzenia produkcyjne (4 mln zł) oraz badania, rozwój i certyfikaty (1,1 mln zł). Prezes wyjaśnił, że największą uwagę spółka poświęca rozbudowie zakładu produkcyjnego w Radomiu, na którą w pierwszym półroczu br. przeznaczono 1,5 mln zł.
Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)