Są to: Jacek Gudowski oraz Wojciech Katner. Skład orzekający doszedł bowiem do wniosku, że jest związany postanowieniem zabezpieczającym, jakie wydał SN w związku z pytaniem prejudycjalnym skierowanym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Innymi słowy – dopóki TSUE się nie wypowie na temat przepisów obniżających im wiek, w jakim przechodzą w stan spoczynku, dopóty sędziowie będą stać na stanowisku, że nie można ich odesłać z czynnej służby.

Czy Dariusz Zawistowski kieruje Sądem Najwyższym?