MOL ma umowy EPC z Thyssenkrupp na budowę kompleksu produkcji polioli


Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - MOL Petrochemicals - spółka w 100% zależna od MOL - zawarł z Thyssenkrupp Industrial Solutions AG umowy na prace inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowlane (EPC) na budowę instalacji produkcyjnych w ramach projektu polioliowego w Tiszaújváros na Węgrzech, podał MOL. Prace rozpoczną się w IV kw. br., a oddanie kompleksu do użytku planowane jest na II poł. 2021 r.
W ramach zawartych umów Thyssenkrupp zrealizuje instalację do produkcji nadtlenku wodoru i tlenku propylenu, instalację do produkcji poliolu, instalację do produkcji glikolu propylenowego oraz instalacje pozazakładowe i jednostki pomocnicze, podano w komunikacie.
"Kontrakty EPC obejmują cały zakres techniczny Projektu Poliolowego, poza niektórymi elementami związanymi głównie z zarządzaniem projektem, integracją lokalizacji i kosztami infrastrukturalnymi oraz oddaniem do eksploatacji aktywów. Łączne nakłady inwestycyjne Projektu Poliolowego wynoszą 1,2 mld euro, włączając już poniesione koszty" - czytamy dalej.
Nowy kompleks chemiczny będzie miał zdolność produkcyjną 200 kt rocznie, większą niż pierwotnie zakładano i będzie w stanie wytwarzać szerszy zakres produktów końcowych niż przewidziano w momencie ogłoszenia strategii MOL. Będzie on również obejmował jednostkę produkcyjną glikolu propylenowego w celu maksymalizacji elastyczności operacyjnej i handlowej.
"Osiągnięcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej w sprawie Projektu Poliolowego i podpisanie umów EPC z naszym uznanym partnerem strategicznym, Thyssenkrupp, to kolejny kamień milowy naszej strategii transformacyjnej MOL 2030. Wkroczymy na rynek chemikaliów o wysokiej wartości dodanej i wysokim poziomie wiedzy z innowacyjną i przyjazną dla środowiska technologią, co pozwoli nam wykorzystać rosnący popyt regionalny i dodatkowe możliwości rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiedza ekspercka i know-how Thyssenkrupp pozostaną kluczowe w fazie wdrażania projektu" - skomentował prezes MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)