Po złożeniu listów ambasador odbyła krótką rozmowę z Zemanem.

Po niej ambasador przekazała PAP, że prezydent jest bardzo serdeczny, ale jednocześnie bardzo konkretny. „Podkreślił niestandardowe relacje między naszymi krajami, nie tylko na najwyższych szczeblach, ale także na szczeblach samorządowych, między miastami i regionami”. Zeman zwrócił także uwagę na współpracę polityczną w regionie Europy Środkowej, w szczególności w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale także w ramach Unii Europejskiej i NATO.

Relacjonując swój pierwszy oficjalny kontakt z prezydentem Czech, nowa ambasador podkreśliła w rozmowie z PAP wspólne stanowisko Grupy w sprawie migracji, które dostrzeżono i uznano na forum UE. „Prezydent wyraził nadzieję, że również w innych dyskusjach, które toczą się na forum Unii, na przykład o budżecie lub polityce klimatycznej, wspólne stanowisko Wyszehradu zostanie utrzymane” – powiedziało Ćwioro.

Wakat na stanowisku ambasadora w Pradze trwał od 20 grudnia 2017 roku, gdy misję zakończyła Grażyna Bernatowicz. Barbara Ćwioro jest absolwentką orientalistyki, biegle włada perskim, angielskim, francuskim i włoskim. W MSZ pracuje od 2002 roku. Ostatnio była dyrektorem Departamentu Polityki Europejskiej.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)