Zysk operacyjny wyniósł 39,15 mln zł wobec 57,98 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 58 mln zł wobec 70,48 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 553,54 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 536,58 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż eksportowa Grupy Forte wyniosła 460,4 mln zł - 83,2% sprzedaży ogółem (w I półroczu roku 2017 r. - 464,1 mln zł - 86,5 %).  Sprzedaż na rynku polskim wyniosła 93,2 mln zł (16,8 %) wobec 72,1 mln zł (13,5 %) w analogicznym okresie roku 2017" - czytamy w raporcie.

Udział procentowy sprzedaży na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco: kraje niemieckojęzyczne 51,7% (57,0% - I poł. 2017), Europa Zachodnia i Północna 19,3% (19% - I poł. 2017), Polska 16,8% (13,5% - I poł. 2017), Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 12,2% (10,5% - I poł. 2017).

"Marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 33,5% , czyli o 4,2 pkt. % niżej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Główne przyczyny obniżenia rentowności to:

- negatywny wpływ wzrostu cen podstawowych surowców do produkcji, w szczególności płyty meblowej,

- negatywna struktura sprzedaży wpływająca na brak dynamiki wzrostu obrotów oraz obniżenie marży całkowitej,

- wzrost kosztów pracy" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 6,64 mln zł wobec 39,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2017 r. spółka miała 1 096 mln zł skonsolidowanych przychodów. 

(ISBnews)