Cube.ITG złożył w sądzie propozycje układowe dot. restrukturyzacji zobowiązańWarszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Cube.ITG w restrukturyzacji złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, propozycje układowe określające sposób restrukturyzacji zobowiązań spółki, podało Cube.ITG. W osobnym komunikacie poinformowano, że zarząd spółki złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego spółki.

"Propozycje układowe przewidują zaspokojenie wierzycieli w ramach układu z uwzględnieniem II kategorii interesów wierzycieli:

I. Wierzyciele publicznoprawni – grupa wierzycieli obejmujące Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu;

II. Pozostali Wierzyciele – grupa wierzycieli innych niż wchodzący w skład grupy I" - czytamy w komunikacie.

Proponowane sposoby restrukturyzacji zobowiązań dłużnika w stosunku do wierzycieli należących do poszczególnych kategorii interesów, obejmują:

Grupa I: Wierzyciele publicznoprawni - spłata całości wierzytelności bez redukcji w 60 ratach miesięcznych począwszy od dwunastego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu;

Grupa II: Pozostali wierzyciele - spłata całości wierzytelności z redukcją 100% w zakresie odsetek oraz bez redukcji w zakresie należności głównych poprzez konwersję zobowiązań z nowo wyemitowanymi akcjami w spółce, podano również.

W innym komunikacie spółka podała, że złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z 26 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego spółki.

Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. W 2015 roku przejęła Data Techno Park, który stanowi największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews)