MRPiPS: Stały Komitet RM przyjął Politykę społeczną wobec osób starszych 2030


Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Stały Komitet Rady Ministrów przyjął w czwartek dokument "Polityka społeczna wobec osób starszych do roku 2030". Dokument wyznacza kluczowe kierunki polityki senioralnej, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).
"Polityka społeczna wobec osób starszych 2030, jako pierwszy dokument rządowy wyznacza konkretne obszary działań, a - co najważniejsze - wskazuje podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za ich realizację. Uwzględnia szczegółowe rozwiązania we wszystkich najważniejszych sferach życia osób starszych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, przeciwdziałania samotności, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także dostosowania infrastruktury do potrzeb i możliwości takich osób" - czytamy w komunikacie.
Stowrzenie programu w zakresie polityki senioralnej i osób starszych ma na celu usystematyzowanie i usprawnienie działań instytucji publicznych na rzecz osób starszych w Polsce. Rozwiązania te przyczynią się także do znacznej poprawy jakości życia osób starszych przy zachowaniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jak najdłuższej samodzielności, podkreślił resort.
Realizacja polityki społecznej wobec osób starszych została zapoczątkowana w 2013 roku. Z uwagi na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą Polski oraz konieczność stworzenia dokumentu zawierającego konkretne kierunki polityki wobec osób starszych oraz ich wykonawców i działań, minister rodziny, pracy i polityki społecznej we współpracy z Radą do spraw Polityki Senioralnej podjął prace nad weryfikacją i aktualizacją dokumentu zgodnie z zaplanowaną na rok 2017 rewizją Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej. W dokumencie przedstawione zostaną informacje dotyczące aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski wraz z prognozami do 2050 r., w szczególności sytuacji demograficznej, ekonomicznej, zdrowotnej i rodzinnej.
(ISBnews)