Zysk operacyjny wyniósł 5,74 mln zł wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,44 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 22,85 mln zł rok wcześniej.

"W ocenie zarządu 4fun Media kolejny kwartał 2018 roku powinien przynieść utrzymanie stabilnego poziomu oglądalności kanałów muzycznych będących własnością spółki jak i dalszą dywersyfikację przychodów, a także systematyczny wzrost sprzedaży pochodzącej z innych źródeł niż tradycyjna reklama telewizyjna, w szczególności ze sprzedaży reklamy zewnętrznej oraz działalności agencji reklamowej. Celem działalności na kolejny kwartał jest synergiczne wykorzystywanie posiadanych zasobów oraz hybrydowe podejście do klientów wykorzystujące różne kanały komunikacji. Ponadto zarząd 4fun Media szacuje, iż dokonane w spółce optymalizacje kosztowe pozwolą utrzymać dwucyfrowe wskaźniki rentowności w dotychczasowych segmentach działalności. Potwierdzają to wyniki pierwszego półrocza 2018 roku, które zakończyło się wyraźnym wzrostem przychodów oraz dynamicznym wzrostem zysku operacyjnego oraz zysku netto, a także poprawą marży operacyjnej" - czytamy w raporcie finansowym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 2,57 mln zł wobec 2,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o.

(ISBnews)