W porównaniu do badania przeprowadzonego pod koniec sierpnia zaufanie do prezydenta Andrzeja Dudy wzrosło o 2 pkt proc. - z 66 proc. do 68 proc. W mniejszości pozostają badani, którzy mu nie ufają (22 proc.). Najmniejszym zaufaniem natomiast Polacy darzą lidera PO, Grzegorza Schetynę. Brak zaufania do szefa Platformy wyraziło 45 proc. badanych - jest to prawie dwukrotnie więcej, niż osób, które mu ufają (23 proc. ankietowanych).

Na drugim miejscu rankingu zaufania plasuje się premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 57 proc. Polaków. Jest to taki sam wynik, jak w badaniu przeprowadzonym w sierpniu. Zaufanie do lidera ruchu Kukiz'15 Pawła Kukiza spadło natomiast o jeden punkt procentowy (52 proc.) względem sierpniowego sondażu (53 proc.).

Na kolejnych pozycjach w zestawieniu zaufania we wrześniu znaleźli się: ex aequo minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro oraz wicepremier ds. społecznych Beata Szydło (po 48 proc. zaufania, 32 proc. nieufności względem Ziobry i 35 proc. nieufności względem Szydło), szef MON Mariusz Błaszczak (42 proc. zaufania i 23 proc. nieufności), szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska (41 proc. zaufania, 16 proc. nieufności), prezes PiS Jarosław Kaczyński (41 proc. zaufania, 43 proc. nieufności), prezydent Słupska Robert Biedroń (40 proc. zaufania, 20 proc. nieufności), wicepremier, szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (34 proc. zaufania, 27 proc. nieufności).

Kolejne miejsca we wrześniowym rankingu z 29 proc. zaufaniem zajmują ex aequo: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz lider PSL Władysław Kosiniak Kamysz. W przypadku marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i szefa PSL Władysława Kosiniaka Kamysza zaufanie jest nastawieniem zdecydowanie dominującym i prawie dwukrotnie przeważa nad nieufnością (odpowiednio 15 proc. i 16 proc. nieufności). Natomiast w przypadku Piotra Glińskiego oraz szefowej resortu edukacji Anny Zalewskiej bilans ten wypada mniej korzystnie (odpowiednio 20 proc. i 22 proc. nieufności).

Reklama

Kolejny na liście jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński, któremu ufa nieco ponad jedna czwarta ankietowanych (27 proc. zaufania), a nieufność względem niego wyraża co piąty respondent (21 proc. nieufności). Zbliżony odsetek badanych ma zaufanie do szefowej Inicjatywy Polska Barbary Nowackiej (26 proc. zaufania, 17 proc. nieufności). Z sondażu wynika jednak, że dla sporej części ankietowanych polityk ta jest postacią całkowicie anonimową (37 proc. deklaracji nieznajomości).

Prawie tyle samo deklaracji zaufania zbierają w tym miesiącu: nierozpoznawany przez ponad połowę respondentów, ale odbierany przez identyfikujące go osoby wyraźnie pozytywnie szef MSZ Jacek Czaputowicz (23 proc. zaufania, 8 proc. nieufności) oraz liderzy głównych ugrupowań parlamentarnej opozycji – szef PO Grzegorz Schetyna i przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer (po 23 proc. zaufania, 45 proc. nieufności względem Schetyny i 24 proc. nieufności względem Lubnauer). W ocenach Grzegorza Schetyny nieufność pozostaje nastawieniem dominującym.

Następny na liście jest minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, którego nie rozpoznaje 62 proc. ankietowanych. W wąskiej grupie rozpoznających go osób ma on jednak dobre notowania – zaufaniem obdarza go prawie jedna piąta ankietowanych (19 proc.), podczas gdy nieufność wobec niego wyraża 4 proc. respondentów. Mniej deklaracji zaufania zbiera szef SLD Włodzimierz Czarzasty (15 proc. zaufania, 21 proc. nieufności). Lider drugiego z najbardziej liczących się ugrupowań lewicowych, Partii Razem, Adrian Zandberg dla większości badanych jest politykiem nieznanym (55 proc. deklaracji). Przez rozpoznające go osoby postrzegany jest niejednoznacznie – zaufaniem obdarza go 14 proc., tyle samo osób ma do niego stosunek obojętny (14 proc.), a niewiele mniej deklaruje nieufność (11 proc.).

Z sondażu wynika, że najmniejszym zaufaniem darzeni są liderzy dwóch największych, wyznaczających główną oś politycznych podziałów, ugrupowań – przewodniczący PO Grzegorz Schetyna (45 proc. deklaracji) oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński (43 proc.). Pozostali uwzględnieni w badaniu przedstawiciele sceny politycznej rzadziej spotykają się z negatywnym nastawieniem ankietowanych.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone we wrześniu metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) na grupie 1023 dorosłych mieszkańców Polski.

>>> Czytaj też: Polski rynek kapitałowy sklasyfkowany jako rozwinięty. Jest decyzja agencji indeksowej FTSE Russell