Famur miał 56,85 mln zł zysku netto, 67,92 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Famur odnotował 56,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 14,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 67,92 mln zł wobec 23,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 570,86 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 309,73 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 89,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 51,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 072,39 mln zł w porównaniu z 535,99 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I półrocza 2018 roku Famur i jej spółki zależne uzyskały ponad 1 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 100% w stosunku do porównywalnego okresu 2017 r. Na poziom zrealizowanych przychodów w stosunku do okresu porównywalnego wpływały przychody realizowane w wyniku integracji z Grupą Kopex, której nabycie miało miejsce 27.06.2017 r. i której to wyniki w I półroczu 2017 r. nie były objęte konsolidacją Grupy Famur; wysoki poziom przychodów jest też związany z ożywieniem w sektorze górnictwa. Na przychody Grupy Famur w samym I półroczu 2018 r. – poza wykonywaniem umów dzierżawy kombajnów ścianowych i chodnikowych – miały wpływ m.in. produkcja kompleksów ścianowych przeznaczonych na rynek polski w tym dla PG Silesia, JSW S.A. i Polska Grupa Górnicza S.A., dostawy przenośników taśmowych dla polskich odbiorców w tym JSW S.A., a także sprzedaż na rynki eksportowe, m.in. kazachski, rosyjski, turecki, indyjski" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 62,21 mln zł wobec 44,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Skonsolidowane przychody Famuru sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)