PCM rozpoczął przegląd opcji strategicznych grupyWarszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Prime Car Management (PCM) podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej, podała spółka.

"Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu grupy, którym jest wzrost jej wartości z perspektywy akcjonariuszy emitenta poprzez zbudowanie wiodącej pozycji rynkowej w Polsce w obszarze finansowania i serwisowania samochodów, wykorzystując do tego wzrost organiczny lub akwizycje" - czytamy w komunikacie.

W pierwszym etapie przeglądu zarząd dokona analizy aktualności przyjętej strategii rynkowej. W drugim etapie będzie rozważać różne opcje strategiczne, w szczególności pozyskanie dla Grupy partnera finansowego lub strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również opcje nie obejmujące powyższych działań, podano także.

W najbliższym czasie zarząd planuje zawrzeć umowę z doradcą finansowym, który wesprze w przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych.

"Zarząd zaznacza jednocześnie, że dotychczas nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" - podsumowano.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)