Cube.ITG: Data Techno Park odstąpiło od umowy sprzedaży nieruchomościWarszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Zarządca Data Techno Park w restrukturyzacji, jednostki zależnej Cube.ITG w restrukturyzacji, za zgodą sędziego-komisarza złożył podmiotowi trzeciemu oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości, podało Cube.ITG.

"Ponadto Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2018r. zarządca jednostki zależnej – Data Techno Park Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wchodzącej w skład masy sanacyjnej jednostki zależnej" - czytamy w komunikacie.

W uzasadnieniu wniosku zarządca wskazał m.in.: 1. sprzedaż tej nieruchomości jest niezbędna do skutecznego przeprowadzenia postępowania sanacyjnego Data Techno Park w restrukturyzacji, 2. możliwość uzyskania środków, które będą mogły zostać przeznaczone na rozwój Data Techno Parkw restrukturyzacji po jej sprzedaży, podano również.

Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. W 2015 roku przejęła Data Techno Park, który stanowi największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews)