Qumak miał 13,1 mln zł straty netto, 13,86 mln zł straty EBIT w I poł. 2018 r.Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Qumak odnotował 13,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 41,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 13,86 mln zł wobec 35,1 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,55 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 146,42 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2018 roku grupa osiągnęła przychody na poziomie 54,5 mln zł (spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 62%). Istotny negatywny wpływ na przychody grupy oraz jej wyniki w omawianym okresie ma zmniejszenie ilości zawieranych kontraktów, wynikające bezpośrednio z ograniczonej możliwości finansowania ich realizacji przez spółkę. Spółka koncentruje się na projektach o mniejszej wartości, o charakterze usługowym, w których wykorzystuje kompetencje posiadane przez spółkę, a które jednocześnie nie są kapitałochłonne" - czytamy w raporcie.

W strukturze przychodów widoczny jest dalszy wzrost udziału projektów outsourcingowych, które odpowiadają już niemal za 50% przychodów grupy. Zarówno spółka dominująca oraz dedykowana dla tego rodzaju usług kompetencyjna spółka zależna Qumak Professional Services Sp. z o.o., zawiera kontrakty z tego obszaru, m.in. umowę ramową na świadczenie usług z obszaru outsourcingu dla dużego dostawcy energii (szacowany przychód w czasie trwania trzyletniej umowy to 15 mln zł netto), czy też umowę z Vienna Insurance Group Polska Sp. z o.o dotyczącą świadczenia usług Help Desk, za co spółka otrzyma kwotę do 5,4 mln zł netto w okresie trzech lat, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2018 r. wyniosła 7,71 mln zł wobec 41,78 mln zł straty rok wcześniej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)