Getin Noble Bank: Sprzedaż Noble Securities przyniesie ok. 90 mln zł zysku nettoWarszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank szacuje, że wpływ sprzedaży Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego na wynik brutto banku wyniesie ok. 100 mln zł, natomiast na jednostkowy wynik netto banku - ok. 90 mln zł, podał bank.

21 czerwca 2018 r. Getin Noble Bank zawarł warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego. Warunkiem zawieszającym zawartym w umowie jest uzyskanie przez Leszka Czarneckiego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu na nabycie akcji Noble Securities stanowiących 25,01% udziału w kapitale zakładowym Noble Securities S.A.

"Na mocy postanowień umowy GNB S.A., po spełnieniu się warunku, sprzeda na rzecz pana dr. Leszka Czarneckiego 874.036 akcji imiennych zwykłych za łączną cenę 36 039 400,73 zł. Przed dokonaniem sprzedaży akcji GNB S.A. posiadał 3 494 747 akcji Noble Securities S.A., stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki. Wskazane powyżej działania w ocenie banku pozwolą na rozpoznanie utraty kontroli nad Noble Securities S.A. i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego. Zgodnie z zaktualizowaną wyceną wartości spółki Noble Securities S.A., jaką bank otrzymał w czerwcu 018 roku, przewidywany wpływ ww. transakcji na wynik brutto banku wyniesie ok. 100 mln zł, natomiast na jednostkowy wynik netto banku ok. 90 mln zł" - czytamy w raporcie półrocznym.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)