1. Gruźlica
  • pierwsza doba życia
 2. WZW B
  • pierwsza doba życia
  • 2 miesiąc
  • 7 miesiąc
 3. Błonica
  • 2 miesiąc
  • 3-4 miesiąc
  • 5-6 miesiąc
  • 16-18 miesiąc
  • 6 lat
  • 14 lat
  • 19 lat
 4. Tężec
  • 2 miesiąc
  • 3-4 miesiąc
  • 5-6 miesiąc
  • 16-18 miesiąc
  • 6 lat
  • 14 lat
  • 19 lat
 5. Krztusiec
  • 2-4 miesiąc
  • 5-6 miesiąc
  • 16-18 miesiąc
  • 6 lat
  • 14 lat
 6. Polio
  • 3-4 miesiąc
  • 5-6 miesiąc
  • 16-18 miesiąc
  • 6 lat
 7. HIB (Haemophilus influenzae typu B)
  • 2 miesiąc
  • 3-4 miesiąc
  • 5-6 miesiąc
  • 16-18 miesiąc
 8. Odra
  • 13-14 miesiąc
  • 10 lat
 9. Świnka
  • 13-14 miesiąc
  • 10 lat
 10. Różyczka
  • 13-14 miesiąc
  • 10 lat
 11. Pneumokoki
  • 2 miesiąc
  • 4 miesiąc
  • 13 miesiąc

Przedszkola zamkną drzwi przed nieszczepionymi dziećmi? Jest nowa inicjatywa