"W sierpniu zaangażowanie inwestorów zagranicznych w złotowe obligacje skarbowe spadło o 2,8 mld zł. Na koniec sierpnia zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec tych inwestorów wyniosło 187,8 mld zł, a ich udział w długu z tytułu rynkowych obligacji skarbowych ogółem zmniejszył się do 30,5 proc. z 30,9 proc. na koniec lipca"- napisano.

Banki zwiększyły zaangażowanie do 261.229,87 mln zł w sierpniu z 260.468,94 mln zł w lipcu.