Indykpol miał 82,35 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w I poł. 2018 r.Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Indykpol odnotował 82,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 103,56 mln zł wobec 6,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 437,96 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 629,34 mln zł rok wcześniej.

"Istotny wpływ na wyniki na wyniki I półrocza 2018 roku miała zawarta w dniu 1 marca 2018 roku transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej ZCP), obejmującej zakład uboju kurczaka w Lublinie oraz wylęgarnię piskląt kurczęcych w Turce. Od tej daty przychody i koszty spółki oraz grupy kapitałowej nie obejmują działalności prowadzonej przez te zakłady. Przychody spółki za I półrocze 2018 roku uwzględniają natomiast przychody uzyskane z tytułu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wyniósł 78,51 mln zł wobec 16,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r.

(ISBnews)