Portfel zamówień Grupy Awbudu wynosi 326 mln zł


Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Awbud na 2018 r. i kolejny rok wynosi 326 mln zł, podała spółka.
„Pomimo trudnego rynku, sytuacja Grupy Awbud jest stabilna. Zawarła ona w 2018 roku umowy budowlane o wartości 205 mln zł, a portfel zamówień na rok 2018 i kolejny, w dniu sporządzenia […] raportu, ukształtował się na poziomie 326 mln zł" – czytamy w raporcie.
Pod koniec września Awbud zawarł z Murapolem list intencyjny, w którym Murapol wyraził intencję powierzenia Awbudowi - jako generalnemu wykonawcy, w latach 2018-2021, realizacji inwestycji mieszkaniowych, w ramach których spółki celowe holdingu Murapol występować będą jako inwestorzy.
„Zawarte porozumienie pozwoli na osiągnięcie przez Awbud co najmniej 120 mln zł przychodów rocznie z tytułu realizacji tych projektów. W następstwie tego porozumienia, w dniu 25 września 2018 roku, Awbud zawarł umowę z Murapol Projekt 37 Sp. z o.o. na wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości 11 mln zł" – czytamy dalej.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł. Murapol posiada łącznie 66% akcji Awbudu.
(ISBnews)