Branża gier wideo jest dziś szybko rozwijającą się gałęzią przemysłu rozrywkowego. Niewątpliwie sukcesy polskich wydawców sprawiają, że stopniowo staje się ona wizytówką polskiej gospodarki, a wydawcy osiągają coraz wyższe zyski. Ile zarabiają top menedżerowie spółek z branży gier wideo notowanych na GPW?
Wartość funduszu wynagrodzeń zarządów w spółkach gier wideo z GPW / Inne

W 2017 mediana rocznych wynagrodzeń menedżerów spółek z branży gier wideo wyniosła 281,5 tys. PLN. Czy to dużo? Porównując ich zarobi z pokrewną branżą informatyczną, okazuje się że nie. W firmach z branży informatycznej mediana zarobków menadżerów sięgała 488,5 tys. złotych, co oznacza, że w branży wideo zarabiało się średnio o 42 mniej.

Rozkład rocznych wynagrodzeń menadżerów z branży gier wideo / Inne

Wśród spółek notowanych na warszawskiej giełdzie największy udział w przychodach spółki (8,3 proc.) miał fundusz wynagrodzeń menedżerów w spółce Vivid Game. Jednak nie ta spółka dała najwięcej zarobić swoim menadżerom.

Najwięcej na wynagrodzenia członków zarządu – ponad 32 mln złotych - wydał CD Projekt SA, co stanowiło 6,9 proc. osiągniętych przychodów za rok 2017. Warto zwrócić uwagę, iż prawie 30 mln zł stanowiły wypłaty wynikające programu motywacyjnego spółki. W pozostałych firmach fundusz przeznaczony na pensje menedżerów był na poziomie poniżej 1,5 mln zł. Najmniej na pensje zarządu przeznaczyła spółka Playway SA – 170 tys. zł co stanowiło 0,4 proc. jej rocznych przychodów ze sprzedaży.

Spośród top menedżerów zarządzających spółkami z branży gier wideo 62 proc. otrzymało roczne wynagrodzenie w wysokości poniżej 500 tys. złotych. 19 proc. zarządzających otrzymało pensje wysokości od 1 mln zł do 5 mln zł. Natomiast 19 proc. zarobiło co najmniej 5 mln złotych.

Prezentowane dane pochodzą z Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku” W analizach uwzględniono roczne wynagrodzenia brutto menedżerów spółek notowanych na GPW, którzy przepracowali cały 2017 rok.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń