MFW prognozuje, że Polska odnotuje w tym roku średnioroczną inflację na poziomie 2% i w wysokości 2,8% w 2019 r. wobec 2% inflacji w 2017 roku.

Według MFW, stopa bezrobocia wyniesie 4,1% w tym roku i 4% w roku przyszłym wobec 4,9% w ub.r.

Obniżka prognoz świata

Globalny wzrost gospodarczy wyniesie 3,7% w tym i przyszłym roku, prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), obniżając prognozę z kwietnia br. o 0,2 pkt proc.

Fundusz prognozuje, że PKB USA przyspieszy do 2,9% w 2018 r. i do 2,5% w 2019 r. z 2,2% w ub.r. (podtrzymanie prognozy na 2018 r. i obniżenie prognozy na 2019 r. o 0,2 pkt wobec oczekiwań z kwietnia br.).

Według MFW, PKB Wielkiej Brytanii wzrośnie o 1,4% w tym roku oraz o 1,5% w przyszłym roku wobec 1,7% wzrostu w 2017 r. (obniżenie prognoz o 0,2 pkt w przypadku prognozy na 2018, brak zmian w 2019 r.).

W przypadku strefy euro MFW prognozuje, że PKB wyniesie 2% w 2018 r. i 1,9% w 2019 r. wobec 2,4% w ub.r. (obniżenie prognoz o 0,4 pkt proc. na 2018 r. i o 0,1 pkt proc. na 2019).

W przypadku Chin prognozowany wzrost PKB na ten rok to 6,6%, a na 2019 r. - 6,2% wobec 6,9% w ub.r. (obniżenie prognozy na 2019 r. o 0,2 pkt proc.).

>>> Czytaj też: Dochody budżetu państwa rosną znacznie szybciej niż PKB