MF planuje wydać w grudniu tego roku nowelę rozporządzenia w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej.

"Poszerzenie możliwości sprzedaży obligacji poprzez wprowadzenie dodatkowej stałej sprzedaży po przetargu sprzedaży obligacji, a także poszerzenie możliwości zakupu obligacji przez inwestorów, w szczególności umożliwienie inwestorom zakup obligacji nienabytych na przetargu sprzedaży w efekcie redukcji ofert albo zbyt niskiej zaoferowanej ceny" - napisano w opisie planowanych zmian.

"Stworzony mechanizm sprzedaży dodatkowej umożliwi ponadto powiązanie pozycji w rankingu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) ze skalą dodatkowych operacji jakie dany DSPW będzie mógł zawierać z emitentem, co powinno wpływać pozytywnie na poziom konkurencji wśród DSPW" - dodano.