Premier pytany, czy rząd planuje działania, które obniżyłyby ceny prądu w przyszłym roku odpowiedział, że "nie ma obecnie żadnych podwyżek prądu".

"W przyszłym roku Urząd Regulacji Energetyki nie planuje z tego co wiem podwyżek taryf dla gospodarstw domowych" - powiedział szef rządu.

"Z punktu widzenia przedsiębiorców, przemysłu polskiego my pracujemy na wszelki wypadek nad odpowiednimi planami, które miałyby złagodzić ewentualne zmiany cen prądu, gdyby takie nastąpiły" - dodał Morawiecki.

Szef rządu zadeklarował, że jeśli nastąpią zmiany cen prądu dla przedsiębiorstw, rząd "pracuje nad tym, żeby z budżetu państwa łagodzić to branżom energochłonnym".