Ministerstwo Finansów poinformowało także, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa we wrześniu dokonano płatności w walutach obcych: równowartość 595,9 mln euro (2.567,6 mln zł) w przypadku kapitału i równowartość 131,4 mln euro (565,4 mln zł) w przypadku odsetek. (PAP Biznes)