STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-10-19
IRDN /IRDN Index 286,47
sIRDN /sIRDN Index 333,56
offIRDN / offIRDN Index 224,57
IRDN24 /Base 292,10
IRDN8.22 /Peak 332,96
IRDN23.7 / Offpeak 223,98
TGe24 292,97
TGeBase 292,55
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 75 335,40
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 490 394,90

Źródło: Giełda Energii SA