Udział długu w pozostałych walutach zmienił się następująco:

- EUR – bez zmian m/m i spadek o 0,2 pkt proc. względem końca 2017 r., - USD – bez zmian m/m i wzrost o 0,1 pkt proc. względem końca 2017 r., - CHF - bez zmian m/m i spadek o 0,4 pkt proc. względem końca 2017 r., - JPY – brak zmian - CNY – brak zmian

(PAP Biznes)