- Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez grupę PGNiG w trzecim kwartale 2018 r. wyniósł 5,11 mld m sześc. wobec 4,59 mld m sześc. w analogicznym okresie poprzedniego roku - podała spółka w komunikacie.

- Sprzedaż miedzi płatnej w grupie KGHM we wrześniu 2018 roku wyniosła 60,4 tys. ton i była wyższa rdr o 12 proc. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w tym czasie 57,4 tys. ton, co oznacza wzrost rdr o 3 proc. - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

- Energa szacuje, że jej skonsolidowana EBITDA w III kw. 2018 roku wyniosła 426 mln zł - podała grupa w komunikacie. EBITDA segmentu dystrybucja wyniosła 374 mln zł, segmentu wytwarzanie 66 mln zł, a segmentu sprzedaż wyniosła -7 mln zł.

- Zarząd Kernela będzie rekomendował wypłatę 0,25 USD dywidendy na akcję z zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2018 r. - poinformowała spółka w raporcie rocznym.

- Kernel Holding, którego EBITDA w roku obrotowym 2017/2018 spadła o 30,3 proc. rdr do 222,5 mln USD, spodziewa się w bieżącym roku obrotowym poprawy wyników finansowych w każdym z segmentów działalności - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Segment rolny może wypracować ok. 160 mln USD EBITDA.

- Nakłady inwestycyjne Kernel Holding w ramach strategii do 2021 roku mają wynieść 540 mln USD. Z tej kwoty ponad 100 mln USD grupa zainwestowała już do połowy 2018 roku - poinformowała spółka w prezentacji.

- Kernel Holding zanotował w roku obrotowym 2017/2018 52,1 mln USD zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 176,2 mln USD zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

- Kernel w I kwartale roku obrotowego 2018/19 zwiększył sprzedaż zboża o 232,5 proc. rdr, do 2.675,4 tys. ton - podała spółka w komunikacie. Sprzedaż oleju luzem spadła rdr o 0,3 proc., do 391,5 tys. ton. Sprzedaż oleju butelkowanego zmniejszyła się o 4,7 proc., do 31,1 mln litrów.

- Atal rozpoczyna sprzedaż pierwszej części warszawskiej inwestycji Nowa Grochowska, składającej się ze 155 mieszkań oraz 4 lokali usługowych - poinformował deweloper w komunikacie prasowym.

- Altus TFI szacuje, że skonsolidowany zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 10,7 mln zł i był o 70 proc. niższy niż przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Szacunkowe przychody grupy spadły o 22,1 proc. rok do roku, do 70,8 mln zł.

- WB Electronics podpisał umowę na 23,1 mln euro, co daje równowartość ok. 99 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie. Kontrahentowi z jednego z krajów Afryki WB Electronics ma sprzedać zestaw systemów łączności cyfrowej.

- Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła bufor kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych Santander Bank Polska do 0,51 pkt. proc. z 0,54 pkt. proc. wcześniej na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie.

- Lata 2019 i 2020 będą bardzo ciężkie dla branży budowlanej w Polsce. Portfele firm są obarczone dużym ryzykiem straty dla generalnych wykonawców, branża ma też istotne problemy z dostępem do finansowania - ocenia Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabagu. Jego zdaniem, jest ryzyko, że część inwestycji nie zostanie ukończona.

- Wyniki testów nowego systemu obsługi głosowań nie były pozytywne, a inwestycja była znacznie opóźniona; Kancelaria Sejmu zdecydowała się odstąpić od umowy z Asseco Data Systems - firmą wykonującą zlecenie - poinformował PAP dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka. Dodał jednak, że Kancelaria nie rezygnuje z wymiany systemu.

- Mansa Investments kupi w ramach wezwania 655.286 akcji Polenergii - poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander BM.

- Grupa Generali przejmie od Union Asset Management Holding 100 proc. akcji Union Investment TFI - poinformowało Generali w komunikacie prasowym. Finalizacja transakcji planowana jest na pierwszą połowę 2019 roku.

- Walne zgromadzenie PGNiG wprowadziło zmiany do statutu, mające na celu umożliwienie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego - poinformowała spółka w uchwałach po poniedziałkowym NWZ.

- KNF zaleca PKO BP utrzymywanie na poziomie jednostkowym bufora kapitałowego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 0,47 pkt. proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie. Wcześniej dodatkowy wymóg wynosił 0,66 pkt. proc.

- KNF zaleca Bankowi Ochrony Środowiska utrzymywanie dodatkowego bufora kapitałowego dla zabezpieczenia ryzyka związanego z kredytami walutowymi na poziomie 0,52 pkt. proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie. Wcześniej dodatkowy wymóg wynosił 0,92 pkt. proc.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================