STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-10-25
IRDN /IRDN Index 222,66
sIRDN /sIRDN Index 237,80
offIRDN / offIRDN Index 190,76
IRDN24 /Base 219,67
IRDN8.22 /Peak 238,47
IRDN23.7 / Offpeak 188,33
TGe24 219,47
TGeBase 220,39
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 92 539,30
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 2 013 114,50

Źródło: Giełda Energii SA