ZM Ropczyce miały 10,58 mln zł zysku netto, 13,38 mln zł EBIT w III kw. 2018 r.


Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - ZM Ropczyce odnotowały 10,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,38 mln zł wobec 5,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 92,08 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 70,27 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 19,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 274,48 mln zł w porównaniu z 202,86 mln zł rok wcześniej.
Zysk operacyjny w I-III kw. wyniósł 40,2 mln zł i był wyższy o 164,8% r/r, a EBITDA 50,4 mln zł (+100,6% r/r).
"Wyniki za trzy ostatnie kwartały to przede wszystkim efekt konsekwentnie realizowanej strategii oraz dobrej koniunktury. Wykorzystujemy ten okres, by wzmacniać naszą konkurencyjność poprzez poprawę procesów logistycznych oraz optymalizację działań marketingowych. Zdajemy sobie sprawę, że tak dobra koniunktura nie będzie trwała wiecznie. Mamy też świadomość zagrożeń rynkowych tj. trwająca wojna celna, czekające nas podwyżki cen prądu czy konsolidacje firm w naszym otoczeniu rynkowym, jednak wdrożona na początku zeszłego roku strategia 4D pozwala nam na szybkie dostosowywanie się do sytuacji rynkowej i maksymalne wykorzystanie dobrej koniunktury" - skomentował prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.
W ciągu trzech pierwszych kwartałów br. spółka odnotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. Przychody z branży hutnictwa żelaza i stali wyniosły 141,5 mln zł (+28% r/r), hutnictwa metali nieżelaznych 51,4 mln zł (+49% r/r), a przemysłu cementowo-wapienniczego 48,3 mln zł (+40% r/r).
"Wzrost sprzedaży w segmencie hutnictwa żelaza i stali to przede wszystkim rezultat rozszerzania współpracy o dostawy materiałów ogniotrwałych oraz sprzedaż ceramiki wysoko przetworzonej zarówno w eksporcie jak i w kraju. Jest to efekt zwiększenia dostaw do nowych hut w Europie Centralnej i na Wschodzie. Z kolei w hutnictwie metali nieżelaznych i w przemyśle cementowo-wapienniczym, efekt wzrostu zawdzięczamy głównie współpracy z dotychczasowymi odbiorcami krajowymi oraz pozyskaniu znacznej ilości nowych klientów zagranicznych. Dodać do tego należy także realizację dostaw w ramach projektu remontowo – inwestycyjnego w przemyśle szklarskim" - powiedział także prezes.
Po trzech kwartałach br. eksport jednostki dominującej stanowił 53% struktury sprzedaży. ZM Ropczyce są obecne przede wszystkim na rynkach europejskich, dawnej WNP oraz bliskowschodnich.
"Dzięki wieloletniej działalności w branży wypracowaliśmy rozległą sieć kontaktów na całym świecie, co daje nam przewagę w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rynku globalnego. Swoją pozycję wzmacniamy także poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami inżynieringowymi, głównie w projektach w hutnictwie metali nieżelaznych oraz przemyśle cementowo-wapienniczym" - wskazał Siwiec.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 20,41 mln zł wobec 10,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)