Do wykupu są obligacje detaliczne o wartości 1,4 mld zł oraz obligacje i kredyty na rynkach zagranicznych o wartości 3,7 mld zł. (PAP Biznes)