Echo Investment wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy wys. 0,5 zł na akcjęWarszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Echo Investment warunkowo wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018, podała spółka. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki dywidendowej wyniesie 206,35 mln zł, tj. 0,5 zł na 1 akcję.

"Zarząd Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, [...] biorąc pod uwagę, że zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe spółki za rok obrotowy 2017 wykazało zysk netto w wysokości 632 496 013,86 zł, postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018 na następujących zasadach:

1. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki dywidendowej wyniesie 206 345 291 zł, tj. 0,5 zł na 1 akcję. Kwota zaliczki dywidendowej nie przekracza połowy zysku netto spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018 r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. zbadanym przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych wypłatą zaliczki dywidendowej na dzień uchwały to 412 690 582. Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona 19 grudnia 2018 r., podano również.

Do zaliczki dywidendowej będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje spółki 12 grudnia 2018 r., tj. na 7 dni przed datą wypłaty zaliczki dywidendowej.

"Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem:
a) uzyskania zgody rady nadzorczej w terminie do daty wypłaty zaliczki dywidendowej;
b) zbadania przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., w którym potwierdzona zostanie zakładana wysokość zysku netto spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego" - podsumowano.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)