NWZ Biomedu-Lublin zdecyduje 6 XII o emisji akcji lub obligacji zamiennychWarszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Biomedu-Lublin zdecydują o podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji z wyłączeniem prawa poboru lub emisji obligacji zamiennych na akcje, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 6 grudnia. Środkami pozyskanymi z emisja spółka chce sfinansować budowę Centrum Badowczo-Rozwojowego, podał Biomed-Lublin.

Lubelska spółka planuje sprzedaż maksymalnie 11 mln akcji, co będzie stanowiło nie więcej niż 15% podwyższonego kapitału.

"Spółka wyemituje obligacje zamienne serii C uprawniające do objęcia nie mniej niż 1 000 000 i nie więcej niż 11 000 000 akcji zwykłych spółki, na okaziciela serii Q, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 20 grudnia 2018 roku. Na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, propozycja objęcia obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów" - czytamy w projektach uchwał.

Posiadacze obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do zamiany obligacji na akcje spółki serii Q albo żądania wykupu obligacji.

"Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q następuje z chwilą wykonania przez posiadacza obligacji przysługującego mu prawa do objęcia akcji serii Q na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji obligacji. Prawo do objęcia akcji będzie mogło zostać wykonane w terminie oznaczonym w warunkach emisji obligacji, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku" - czytamy także.

Biomed-Lublin przeznaczy środki pozyskane z emisji na budowę Cetrum Badawczo-Rozwojowego. Całkowity koszt inwestycji w CBR wyniesie ok. 25 mln zł, z czego 15 mln zł będzie pochodziło z dotacji otrzymanej o Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

"Pozostałą kwotę chcemy pozyskać w ramach emisji, naszym zdaniem to najkorzystniejsza forma finansowania. Do akcjonariuszy będzie należała decyzja czy będzie to emisja akcji czy obligacji zamiennych na akcję, a może obu wariantów na raz. Budowa nowego CBR istotnie przełoży się w nasze przychody i zyski. Dotacja dotyczy nie tylko badań i rozwoju, ale znacząco zwiększy nasze moce produkcyjne w zakresie produkcji szczepionek na gruźlicę oraz leków stosowanych w leczeniu raka pęcherza. To nasze najbardziej rentowne produkty" - powiedział prezes Marcin Piróg, cytowany w komunikacie.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)