Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Recykl odnotował 1,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 1,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,28 mln zł wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,89 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 12,13 mln zł rok wcześniej.
"III kwartał 2018 roku był okresem, w którym Grupa Recykl poprawiła parametry finansowe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zarówno po stronie przychodów jak i wyników. Uzyskane przychody były w III kwartale 2018 roku o 15% wyższe r/r, a narastająco po trzech kwartałach o 9% wyższe r/r. Odnotowany wynik na sprzedaży był w III kwartale 2018 roku o 7% wyższy niż w III kwartale 2017 roku, a narastająco po trzech kwartałach uzyskany w 2018 r. wynik był na poziomie porównywalnym do uzyskanego w 2017 r. Wynik finansowy netto za III kwartał 2018 roku był wyższy niż w takim samym okresie roku ubiegłego o 19% a narastająco po trzech kwartałach był na poziomie porównywalnym do uzyskanego w roku ubiegłym. Wypracowana EBITDA była, zarówno w III kwartale 2018 r. jak i narastająco po trzech kwartałach, na poziomie porównywalnym do uzyskanego w roku ubiegłym" - czytamy w raporcie.
Uzyskane w III kwartale 2018 roku wskaźniki rentowności vs analogiczny okres roku ubiegłego kształtują się następująco:
- rentowność sprzedaży: 16,6 % vs 17,9% w III kwartale 2017 roku (narastająco po trzech kwartałach 13,7% vs 15%)
- marża EBIT: 16,4% vs 19,6% w III kwartale 2017 roku (narastająco po trzech kwartałach 14,7% vs 17,2%)
- marża netto (ROS): 11,8% vs 11,4% w III kwartale 2017 roku (narastająco po trzech kwartałach 9,8% vs 10,7%).
"Na uwagę zasługuje fakt, że powyższe wyniki i wskaźniki rentowności Grupa Recykl uzyskała przy znaczącym wzroście czynników kosztotwórczych takich jak: wynagrodzenia, energia elektryczna i paliwa płynne. Ponadto, podobnie jak w poprzednim kwartale, Grupa Recykl realizowała projekty z NCBiR, które będąc jeszcze w fazie prac badawczych generowały koszty (udział własny w projektach) ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych" - dodano.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 3,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 3,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 37,9 mln zł w porównaniu z 34,64 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 0,23 mln zł wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej.
Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r.
(ISBnews)