Alumetal miał 20,19 mln zł zysku netto, 29 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Alumetal odnotował 20,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 14,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W związku z faktem dokonywania wyceny aktywa w postaci zwolnienia z CIT w Polsce i na Węgrzech, Grupa Alumetal podaje także zysk znormalizowany, czyli skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT. Znormalizowany zysk netto w III kwartale 2018 roku wyniósł 21,6 mln zł i był wyższy od znormalizowanego zysku netto w III kwartale 2017 roku o 24%. Na przestrzeni 9 miesięcy 2018 roku znormalizowany zysk netto wyniósł 73,8 mln zł, co oznacza wzrost o 50% w stosunku pierwszych 9 miesięcy poprzedniego roku. Znormalizowany zysk netto za ostatnie cztery kwartały wyniósł 92,3 mln zł" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 21,38 mln zł wobec 17,17 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk EBITDA w III kwartale 2018 roku ukształtował się na poziomie 29,0 mln zł co oznacza, że był o 20% wyższy w stosunku do III kwartału 2017 roku, kiedy to wyniósł 24,2 mln zł. Za 9 miesięcy 2018 roku zysk EBITDA wyniósł 99,0 mln zł, czyli wzrósł o 42% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk EBITDA za ostatnie cztery kwartały wyniósł 126,1 mln zł" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 416,31 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 350,12 mln zł rok wcześniej.

"Wolumen sprzedaży wyrobów w III kwartale 2018 roku wyniósł 48,6 tys. ton i był o 14% większy niż w III kwartale 2017 roku, a narastająco za pierwsze trzy kwartały 2018 roku wyniósł 152,1 tys. ton i był większy o 16% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Za ostatnie cztery kwartały wolumen sprzedaży wyniósł w skali całej Grupy Alumetal 197,2 tys. ton. Średnia cena sprzedaży wyrobów gotowych Grupy Alumetal w III kwartale 2018 roku była o 4% wyższa w porównaniu do III kwartału 2017 roku, co w połączeniu z istotnym zwiększeniem ilości sprzedaży spowodowało wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 416,3 mln zł, czyli o 19% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Za 9 miesięcy 2018 roku wartość sprzedaży wyniosła 1,295 mld zł, co oznacza wzrost o 19% w stosunku do wartości sprzedaży uzyskanej za 9 miesięcy 2017 roku. Przychody ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały wyniosły 1,666 mld zł" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 70,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 295,04 mln zł w porównaniu z 1 085,25 mln zł rok wcześniej.

EBITDA po 9 miesiącach br. wyniosła 99 mln zł wobec 69,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 44,77 mln zł wobec 40,13 mln zł zysku rok wcześniej.

"Jednostkowy zysk EBITDA w III kwartale 2018 roku ukształtował się na poziomie 596 zł/tonę i wzrósł o 5% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, kiedy to wyniósł 570 zł/tonę. Za 9 miesięcy 2018 roku jednostkowy zysk EBITDA osiągnął 651 zł/tonę i był o 22% wyższy niż za pierwsze 9 miesięcy 2017 roku. Jednostkowy zysk EBITDA za ostatnie cztery kwartały wyniósł 639 zł/t." - podała spółka.

Spółka podała, że w związku z realizowanym programem inwestycyjnym, wydatki inwestycyjne w III kwartale 2018 roku wyniosły 7,2 mln zł co oznacza, iż narastająco za 9 miesięcy 2018 roku wyniosły 26,9 mln zł, w tym wydatki odtworzeniowe wyniosły 4,3 mln zł, zaś wydatki w sferze product mix/zwiększenie mocy produkcyjnych sięgnęły 22,6 mln zł. Wydatki inwestycyjne za ostatnie cztery kwartały wyniosły 47,6 mln zł.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)