Serinus miał 0,57 mln USD straty netto w III kw. 2018 r.


Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Serinus odnotował 0,57 mln USD skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 7,04 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata przed opodatkowaniem wyniosła 0,07 mln USD wobec 7,13 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu sięgnęły 2,17 mln USD w III kw. 2018 r. wobec 0,14 mln USD rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 2,19 mln USD skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 9,11 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży ropy naftowej i gazu w wysokości 6,86 mln USD w porównaniu z 5,71 mln USD rok wcześniej.
"W okresie trzech i dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2018 r. pozytywny wpływ na przychody spółki miał wzrost cen ropy naftowej. Średnia cena sprzedaży ropy naftowej zrealizowana przez Spółkę wyniosła 70,07 USD/bbl i 69,17 USD/bbl za okres trzech i dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r., w porównaniu do 50 USD/bbl i 49,75 USD/bbl w analogicznych okresach 2017 r., co stanowiło wzrost o 40% i 39%. Wzrost zrealizowanych cen odzwierciedlał wyższe średnie ceny ropy Brent, które wynosiły 75,22 USD/bbl i 72,18 USD/bbl za okres trzech i dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r., w porównaniu do 52,11 USD/bbl i 51,82 USD/bbl w analogicznych okresach 2017 r. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2018 r., jak i w okresie porównawczym 2017 r., spółka zrealizowała w 96% cenę ropy Brent" - czytamy w raporcie.
Średnie wydobycie za okres trzech i dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. wynosiło odpowiednio 346 boe/d i 357 boe/d, w porównaniu do 88 boe/d i 369 boe/d w analogicznych okresach 2017 r.
"Nakłady inwestycyjne w okresie trzech i dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2018 r. wyniosły, odpowiednio, 4,5 mln USD i 11,9 mln USD. Nakłady inwestycyjne w 2018 roku były kierowane na finansowanie końcowej fazy budowy zakładu przetwarzania gazu Moftinu oraz wykonanie odwiertów Moftinu-1007 i Moftinu-1003" - czytamy dalej.
Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)