Barometr koniunktury IRG SGH - BARIRG spadł o 6,3 pkt w IV kw.Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Barometr koniunktury gospodarczej IRG SGH - BARIRG spadł o 6,3 pkt w IV kw. 2018 r. i wyniósł -1,9 pkt, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Jest to drugi z rzędu spadek wartości tego wskaźnika po czteroletnim okresie niemal systematycznego wzrostu. W skali roku wartość barometru spadła o 4,5 pkt.

"Ujemne wartości przyjęły wskaźniki koniunktury we wszystkich badanych sektorach, poza sektorem bankowym. Najwyższą wartość, 33,4 pkt, przyjął wskaźnik koniunktury dla sektora bankowego, najniższą zaś, -9,6 pkt, wskaźnik kondycji gospodarstw domowych. W porównaniu z poprzednim kwartałem największe spadki wartości wskaźnika odnotowano dla budownictwa i transportu samochodowego, a najmniejszy w przypadku wskaźnika kondycji gospodarstw domowych" - czytamy w komunikacie.

Według badania, zarówno producenci, jak i konsumenci odczuwają pogorszenie koniunktury i jest ono szczególnie widoczne w rocznych zmianach wartości poszczególnych wskaźników.

"Analiza zarówno kwartalnych, jak i rocznych zmian wartości wskaźników koniunktury w poszczególnych branżach wskazuje na negatywne oddziaływanie zarówno czynników sezonowych, jak i cyklicznych. Oczekiwania na kolejny kwartał tak przedsiębiorców, jak i konsumentów są pesymistyczne. W I kwartale 2019 należy spodziewać się dalszego pogorszenia koniunktury" - podsumowano.

(ISBnews)