PGE zakontraktowało nie mniej niż 11 652 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2021rWarszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Jednostki należące do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zakontraktowały warunkowo nie mniej niż 11 652 MW obowiązku mocowego w aukcji rynku mocy na 2021 r. po cenie z przedziału 218,56 - 240,40 zł/kW/rok, podała spółka.

"Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2018 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2021 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 11 652 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 218,56 do 240,40 zł/kW/rok i - zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r. - zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A." - czytamy w komunikacie.

Łączny obowiązek mocowy obejmuje:
- 1 944 MW dla jednostek nowych (z umową mocową na 15 lat)
- nie mniej niż 2 698 MW dla jednostek modernizowanych (w tym 2 419 MW z umową mocową na 5 lat oraz 280 MW z umową mocową na 7 lat)
- 7 009 MW dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok).

"Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe" - zastrzeżono.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)