Solar Company miało 0,19 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Solar Company odnotowało 0,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,19 mln zł wobec 0,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,6 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 31,32 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 1,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,23 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,64 mln zł w porównaniu z 96,68 mln zł rok wcześniej.

"W okresie trzech kwartałów 2018 roku grupa kapitałowa Solar Company odnotowała nieznaczny, 2-procentowy spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku, głównie za przyczyną mniejszej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego sprzedaży do sklepów partnerskich - spadek o 15%. W okresie dziewięciu miesięcy roku 2018 dokonano przekształcenia większości sklepów franczyzy dystrybucyjnej na depozytową, gdzie sprzedaż wykazywana jest jako sprzedaż sklepów własnych - stąd nominalny wzrost sprzedaży w sklepach własnych przy analogicznym spadku sprzedaży do sklepów franczyzowych. Łączna sprzedaż towarów w sklepach własnych oraz do sklepów franczyzowych pozostała na niezmienionym poziomie" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 0,96 mln zł wobec 0,23 mln zł straty rok wcześniej.

Solar Company S.A. jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)