Centrum Informacyjne Sejmu w czwartkowym komunikacie przypomniało, że spotkanie w Bratysławie zostało zorganizowane w ramach słowackiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Oprócz marszałka Sejmu, stronę polską reprezentował wicemarszałek Senatu Michał Seweryński oraz szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.

Jak przekazało CIS, rozmowy w stolicy Słowacji dotyczyły przyszłości Unii Europejskiej, wartości politycznych i instytucjonalnych oraz przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dyskutowano nad poszukiwaniem recepty na wzmocnienie UE.

"Współpraca w Grupie Wyszehradzkiej to przykład dobrych, inspirujących zmian w całej Unii. Warto zastanowić się, jeśli mówimy o wartościach europejskich, abyśmy nie ograniczali się tylko do wartości politycznych, gdyż one są zapisane w traktatach. Warto rozpocząć dyskusje nad powrotem do fundamentów aksjologicznych, które tworzyły Unię Europejską, a więc do wartości chrześcijańskich, na których cywilizacja europejska zawsze się opierała" - stwierdził podczas spotkania marszałek Sejmu, cytowany w komunikacie.

W trakcie toczących się w czwartek obrad podkreślano, że Grupa Wyszehradzka chce być aktywnym i konstruktywnym partnerem w procesie integracji europejskiej, a Unia Europejska to unikatowy projekt, który powinien wspierać wszystkich członków.

Poruszono także kwestie przyszłorocznych wyborów do PE, zwracając uwagę m.in. na problem niskiej frekwencji.

Gospodarzem spotkania przewodniczących parlamentów w Bratysławie był szef Rady Narodowej Republiki Słowacji Andrej Danko. W wydarzeniu, oprócz delegacji polskiej i słowackiej, uczestniczyli: przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kover, przewodniczący Izby Poselskiej czeskiego parlamentu Radek Vondracek, przewodniczący niemieckiego Bundestagu Wolfgang Schaeuble i przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Francji Richard Ferrand.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa