OEX miało 5,48 mln zł zysku netto, 8,69 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - OEX odnotowało 5,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 5,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,69 mln zł wobec 8,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 150,19 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 144,32 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 10,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 428,18 mln zł w porównaniu z 393,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 11,78 mln zł wobec 7,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)