"Zarząd Idea Bank S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 listopada 2018 roku, pani Magdalena Skwarzec złożyła rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu emitenta ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji" - czytamy w komunikacie.

Skwarzec pełniła funkcję wiceprezesa banku od czerwca 2018 r.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. 

Glapiński: Może istnieć nagranie mojej rozmowy z Czarneckim. Nie mam nic do ukrycia