NWZ Miraculum zdecyduje 17 XII o zmniejszeniu wartości nom. akcji do 1,38 złWarszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Miraculum zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o 0,12 zł, tj. z kwoty 1,5 zł każda do kwoty 1,38 zł każda, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 17 grudnia. Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w wysokości 3,9 mln zł w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Miraculum [...] uchwala, co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy spółki z kwoty 48 750 000 zł do kwoty 44 850 000 zł, to jest o kwotę 3 900 000 zł.

2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostaje dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,12 zł, to jest z kwoty 1,5 zł każda do kwoty 1,38 zł każda.

3. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 3 900 000 zł, określoną w ust. 1, przeznacza się na wyrównanie poniesionych przez spółkę strat z lat ubiegłych lub przenosi się z kapitału zakładowego spółki do kapitału rezerwowego i przeznacza się na wyrównanie poniesionych strat z lat ubiegłych.

4. Kwotę z utworzonego kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 3 powyżej w wysokości 3 900 000 zł, przeznacza się w całości na wyrównanie poniesionych przez spółkę strat z lat ubiegłych.

5. Obniżenie kapitału zakładowego spółki następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

"Po dokonaniu przez zarząd spółki wszechstronnej analizy finansowej obecnej sytuacji spółki w kontekście projektowanych zamierzeń i planów spółki, zarząd spółki uznał za konieczne rekomendowanie akcjonariuszom spółki doprowadzenie do pokrycia straty spółki w jak najszerszym zakresie, co umożliwi spółce odbudowę rynkowego wizerunku spółki jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera biznesowego z ustabilizowaną sytuacją finansową. Powyższe będzie miało szczególne znaczenie dla oceny spółki w trakcie procesu ubiegania się o dofinansowania z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych, w szczególności organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 i lat kolejnych" - czytamy w uzasadnieniu.

Spółka wskazała, że jej obecna sytuacja finansowa - pomimo sukcesywnego oddłużania i wzrostu rentowności - w dalszym ciągu nie spełnia kryteriów finansowych umożliwiających ubieganie o dofinansowanie z funduszy unijnych pomimo spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów.

"Spółka ma zamiar ponownie ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych organizowanych jako wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji poprawa sytuacji finansowej spółki do stopnia umożliwiającego jej udział w konkursie i zdobycie znacznego dofinansowania w najbliższym roku nie jest możliwa bez obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia straty spółki z lat ubiegłych, stąd wniosek zarządu, aby użyć do tego celu jego części poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,5 zł do 1,38 zł. Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w wysokości 3 900 000 zł w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, dzięki czemu spółka odzyska szansę ubiegania się o pomoc finansową poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych wspomagających rozwój i inwestycje przedsiębiorstw" - podano także.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)