Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana w październiku 2018 roku była o 7,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku.

"W listopadzie 2018 roku oczekujemy niewielkiego spowolnienia zarówno dynamiki produkcji przemysłowej, jak i produkcji budowlanej. Szacujemy, że w listopadzie br. roczny wzrost produkcji przemysłowej przekroczy 4,0 proc., a produkcji budowlano-montażowej spadnie poniżej 20,0 proc." - napisano w komentarzu.

Prognozy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych prognoz Ministerstwa Rozwoju. Wynika to z faktu, że w wyniku rekonstrukcji rządu i utworzenia osobnych ministerstw: inwestycji i rozwoju oraz przedsiębiorczości i technologii - dział "gospodarka" wszedł w kompetencje tego drugiego. (PAP Biznes)